Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku

XXI Festiwal Szachowy na Leśnej Polanie im. R. Szymoniaka.

Utworzono dnia 29.06.2021

XXI Festiwal Szachowy

                                                                                  XII Memoriał Romana Szymoniaka

                                                                         XXI Letni Turniej Błyskawiczny                                                              

Na Leśnej Polanie !!!

KOMUNIKAT FESTIWALU

     1. CEL TURNIEJU;

     - Popularyzacja sportu szachowego wśród młodzieży i dorosłych.

     - Uczczenie 75 – lecia Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych

     - Uczczenie przybycia Cystersów do Bierzwnika

     2. ORGANIZATORZY:

     - Wójt Gminy  Bierzwnik

- Gminny Centrum Sportu i Rekreacji

     3. TERMIN I MIEJSCE:

- Turniej Główny GRUPA A i B,  08 lipca godz. 900/ 10 lipca  – WIGWAM przy Leśniczówce Przeczno na terenie  Gminy  Bierzwnik (powiat choszczeński).

- Turniej Błyskawiczny - BLITZ GRUPA A i B,  11  lipca godz. 830 – Wzgórze Klasztorne  w Bierzwniku

- Symultana na 8 szachownicach 11  lipca godz. 1400 – Wzgórze Klasztorne  w Bierzwniku

     4. UCZESTNICTWO:

        Festiwal ma charakter otwarty. Obowiązuje opłata startowa w zł:

Grupa A dla zawodników z III i wyższą kat.

 

seniorzy

Juniorzy i młodsi

Dzieci do 10

Turniej zasadniczy

65

45

20

Turniej błyskawiczny

20

15

-

           

Grupa B dla zawodników z IV  i niższą kat.

 

Seniorzy i młodsi

Dzieci do 10 lat

Turniej zasadniczy

40

20

Turniej błyskawiczny

15

15

 

Płatne przelewem na konto GCSiR w Bierzwniku do dnia 05 lipca 2021 r.  nr konta:

GBS Barlinek o/Bierzwnik 74 8355 0074 1408 2000 0001  lub biurze zawodów dniu rozpoczęcia turnieju.   

 

5. Koszt rejestracji normy na kategorię – Turniej jest klasyfikowany w PZSZach. Opłata startowa zawiera opłaty pobierane od organizatora przez PZSzach i FIDE.

      6. SYSTEM ROZGRYWEK: System szwajcarski:

 - Turniej Główny Memoriał Romana Szymoniaka: Grupa A i B  9 rund  tempem 1,5 godz. dla zawodnika  możliwość zrobienia normy na  kategorię  szachową (do k włącznie) udział zawodników w turnieju z rankingiem FIDE do 2199 ,

- turniej błyskawiczny: Grupa A i B 11 rund tempem P'5,

Terminarz rozgrywek:

Turniej Główny, miejsce WIGWAM, Leśnictwo Przeczno rozgrywany

 będzie  w jednej  w grupie  dla zawodników z III i wyższą kat. oraz dla zawodników z IV  i niższą kat.          

  • 08 lipca (czwartek):

8.00 – zbiórka przy hali w Bierzwniku złożenie kwiatów na grobie R. Szymoniaka

8.30 – 8.55 potwierdzenie zgłoszeń

9.00 – I runda

12.05– II runda                                                                                                

15.05 – 15.50 - przerwa obiadowa

           16.00 – III runda

  • 09 lipca (piątek):

                    8.00 – IV runda

                11.10 – V runda.     

14.15 – 15.00 – przerwa obiadowa

   15.10 – VI  runda

10 lipca (sobota):

            8.00 – VII runda

            11.10 – VIII runda       

14.15 – 15.00 – przerwa obiadowa

   15.10 – IX  runda

11 lipca (niedziela)

Turniej Szachów Byskawicznych - BLITZ miejsce Wzgórze Klasztorne  w Bierzwniku rozgrywany

 będzie  w jednej  w grupie  dla zawodników z III i wyższą kat. oraz dla zawodników z IV  i niższą kat.           

830 - 855 potwierdzenie zgłoszeń

900 – rozpoczęcie turnieju

            1200 - Uroczyste zamknięcie XXI Festiwalu Szachowego w Bierzwniku

1415 - Symultana na 8 szachownicach, miejsce Wzgórze Klasztorne  w Bierzwniku

     7. ZGŁOSZENIA:

         Zgłoszenia do 02  lipca można przesłać:

            - telefonicznie, tel. 603 790 725, mail: GCSiRBierzwnik@gmail.com

            - lub listownie na adres: Gminne Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Dworcowa 16, 73 – 240 Bierzwnik.  

            - liczba miejsc ograniczona.

    8. NAGRODY:

Nagrody nie będą dublowane. Każdy z uprawnionych ma prawo do jednej wybranej przez siebie nagrody. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność osoby uprawnionej na wzgórzu podczas ceremonii zakończenia wręczania nagród.

Lista nagród może ulec zwiększeniu w przypadku pozyskania kolejnych sponsorów.

TURNIEJ GŁÓWNY:

  • Grupa A

Kat. OPEN (nagrody gwarantowane przy udziale minimum 40 zawodników w grupie)

         - I miejsce: Puchar, medal, dyplom, nagroda gwarantowana wartości 250 zł

         - II miejsce: Puchar, medal, dyplom, nagroda gwarantowana wartości 100 zł

         - III miejsce: Puchar, medal, dyplom, nagroda gwarantowana wartości 50 zł

          Wykaz  nagród zostanie podany do wiadomości  przed IV rundą.

  • Grupa B

- I miejsce: Statuetka, medal, dyplom

- II miejsce: medal, dyplom

- III miejsce: medal, dyplom

Kat. wiekowe:

- za miejsca I – III  w kategoriach wiekowych: do 10, 12, 15 i 18 lat, medale + dyplomy

   Statuetki:

- dla najmłodszego i najstarszego uczestnika

- najlepszego zawodnika z terenu gmin pocysterskich

           - dla najlepszego zawodnika z Gminy Bierzwnik.

             Klasyfikacja drużynowa:

-  za miejsca I – III puchary, dyplomy – o miejscu drużyny decyduje ilość pkt. zdobytych przez wszystkich zawodników danej drużyny w turnieju zasadniczym łącznie w grupie A i grupie B, w przypadku równej ilość pkt. decyduje wyższa lokata najlepszego zawodnika drużyny w grupie A.

Klasyfikacja rodzinna:

- za miejsca I – III, puchary, medale, dyplomy – o miejscu drużyny rodzinnej decyduje ilość pkt. zdobytych przez wszystkich zawodników danej rodziny/drużyny w turnieju zasadniczym łącznie w grupie A i grupie B,  w przypadku równej ilość pkt. decyduje wyższa lokata najlepszego zawodnika drużyny w grupie A, drużyna składa się z osób o najbliższym stopniu pokrewieństwa, w tym  minimum jedna osoba pełnoletnia np. rodzic, rodzeństwo, dziadek (babcia)

 

TURNIEJ BŁYSKAWICZNY BLITZ:

  • Grupa A

 - I miejsce: Puchar, medal,  dyplom + nagroda

         - II miejsce: medal dyplom + nagroda

- III miejsce: medal, dyplom + nagroda

         Wykaz  nagród zostanie podany do wiadomości  przed IV rundą.

  • Grupa B

- I miejsce: Statuetka, medal, dyplom

- II miejsce: medal, dyplom

- III miejsce: medal, dyplom

  • Grupa A i B łącznie wszystkie turnieje

- Nagroda im. JÓZEFA STECYKA dla najlepszego debiutanta Leśnej Polany:

otrzymuje debiutant, który zdobędzie łącznie najwięcej punktów w całym cyklu festiwalu,

przy równej punktów decyduje:
-  ilość pkt. zdobyta w turnieju zasadniczym

-  ilość pkt. zdobyta w turnieju szachów błyskawicznych

 

SYMULTANA:

- okazjonalne medale za udział

     9. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:

     Noclegi w gospodarstwie agroturystycznym: Zbigniew/Danuta Harasimowicz – Bierzwnik, tel. 604 799 705, 604 799 734

           - biwakowanie obok  WIGWAMU, przy Leśniczówce Przeczno po uzgodnieniu z Nadleśnictwem Bierzwnik

           - posiłki w bufecie WIGWAMU za umiarkowaną odpłatnością 

           - dojazd do WIGWAMU we własnym zakresie

      10. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

- zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na

  na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora oraz Sędziego Głównego w celach informacyjno-marketingowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Organizator i   Sędzia główny zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych   zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań   dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

          -  obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego

          -  sędzia główny:

             TURNIEJ GŁÓWNY Pan Leon Miklosik,

             BLITZ i SYMULTANA Pan Paweł Partyka ,

          -  obowiązuje zapis partii w turnieju głównym

          -  opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice, lub jednostki delegujące zawodników

          -  za zdolność zawodników do startu w turnieju (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny    

             jest klub, względnie rodzic 

- niepełnoletni zawodnicy biorą udział w zawodach pod opieką rodziców lub opiekunów

- organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników

- zawodnicy przyjeżdżają i uczestniczą w turnieju na własny koszt oraz ubezpieczają się we własnym zakresie.

- organizatorzy nie odpowiadają za żadne szkody związane z udziałem zawodników w turnieju

- organizator zastrzega sobie prawo obciążenia klub delegujący uczestnika  a w przypadku startu

  indywidualnego zawodnika,  lub opiekuna osoby  niepełnoletniej kosztami za zniszczony sprzęt lub 

  wyposażenie obiektu w kwocie do wartości odtworzeniowej zniszczonego sprzętu lub wyposażenia

- w zależności od ilości zgłoszonych zawodników do turnieju zasadniczego organizatorzy zastrzegają sobie prawo   

  do zmiany w regulaminie i rozgrania turnieju głównego równolegle w dwóch grupach A (kat. III i wyższa)

  grupa B (kat. IV i niższa)

           - organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany w niniejszym regulaminie              

   -  ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   -  wręczenie nagród i wyróżnień w niedzielę 11 lipca Wzgórze Klasztorne  w Bierzwniku po zakończeniu   

      turnieju błyskawicznego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                                                                                                                    Dyrektor 

                                                                                                                                                  Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji    w Bierzwniku

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 9

W poprzednim tygodniu: 95

W tym miesiącu: 15

W poprzednim miesiącu: 459

Wszystkich: 2724